Oferta dla klubów piłkarskich

Oferta dla klubów piłkarskich:

                                                                                                                                                                                                                                                                  Dla każdego partnera przygotowujemy indywidualną ofertę, dopasowaną do oczekiwań oraz specyficznych potrzeb. Elastyczność ta pozwala spełnić potrzeby każdego zainteresowanego naszymi usługami klubu, pomaga też oferować pakiety atrakcyjne cenowo, w skład których wchodzą działania takie jak:

 

 • Skauting na rzecz klubów piłkarskich
 • Wyszukiwanie zawodników na poszczególne pozycje lub w określonym wieku

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji przeprowadzonych działań skautingowych, w skład których wchodzić będą:
   - CV zawodnika, raporty meczowe, materiały wideo, rekomendacje skautów

 • Przygotowanie strategii promocji wybranych zawodnikow na rynku polskim oraz międzynarodowym

 • Wspomaganie klubów piłkarskich w zakresie zarządzania i marketingu

 • Profesjonalny management sportowy

 • Obsługa prawna

 • Negocjowanie kontraktów

 • Obsługa medyczno-psychologiczna

 • Troska o wizerunek klubu współpracującego

 Concept 4 Soccer Poland - Scouting Service

Oferuje klubom, agencjom piłkarskim z Polski i zagranicy możliwość otrzymania raportów piłkarskich przygotowanych przez skautów C4SP pracujących na terenie całej Polski.
Niezależny zespół doświadczonych skautów piłkarskich, którzy na co dzień pracują jako trenerzy, menadżerowie i skauci w profesjonalnych klubach piłkarskich na terenie całej Polski gwarantuje, że każdy raport piłkarski przygotowany będzie w sposób profesjonalny. Na potrzeby programu wszyscy skauci zostali przeszkoleni. Współpracujemy tylko z osobami, które posiadają duże doświadczenie zawodowe oraz bardzo dobrą wiedzę na temat lokalnego środowiska piłkarskiego, w którym pracują.  Zasięgiem obejmujemy wszystkie klasy rozgrywkowe, a szczególny nacisk kładziemy na rozgrywki młodzieżowe. 
Nasza oferta obejmuje przygotowanie raportu piłkarskiego o zawodniku wybranym przez zainteresowany klub.
Raport taki w sposób szczegółowy i obiektywny przedstawi umiejętności techniczne, taktyczne, charakter gracza oraz rekomendacje naszego zespołu. W zależności od zapotrzebowania oferujemy także możliwość stałej współpracy klubom piłkarskim.
Dzięki rozbudowanej siatce skautów na terenie całej Polski zainteresowany klub z Polski czy zagranicy może w stopniu znaczącym zmniejszyć środki wydawane na skauting, a jednocześnie mieć dostęp do największej bazy danych o piłkarzach grających w polskich ligach na każdym poziomie rozgrywek od amatorskich do Ekstraklasy włącznie.