Portugalia

                        Victory - Way to Win                    

Organizacja Victory - Way to Win zrodziła się po zebraniu kilkunastu lat doświadczeń w piłce nożnej na poziomie krajowym, oraz międzynarodowym. Ich największym celem jest ułatwienie drogi do profesjonalizmu i wsparcie osób, które chcą osiągnąć możliwie najwyższy poziom w tej dziedzinie. Z kolei profesjonalistom pomagają osiągnąć poziom elitarny. Swoją ofertę kierują zarówno do piłkarzy, trenerów, jak i działaczy piłkarskich. Rozumiejąc różnice kulturowe, środowiskowe, różne uwarunkowania starają się zaprezentować sposoby rozwoju adekwatne do indywidualnych potrzeb. Dlatego ofertę tę można nazwać unikatową.